Obóz w Zakopanem

 

Sprawniejszy poprzez sport – obóz – Zakopane – Poronin
TERMIN                      15.07.10r. -20.07.10r./6dni/
TRANSPORT         autokar TRANS-STACH Niechanowo
NOCLEGI             Pensjonat w Poroninie
                          /pokoje 3 -4 osobowe/
WYŻYWIENIE        5 obiadokolacji i 5 śniadań
KADRA minimum   2 wychowawców,
                          1 pielęgniarka, 6 opiekunów
PROGRAM  
                         - Zajęcia sportowo –rekreacyjno
                                    – edukacyjne
                         -zawody sportowe, ognisko,
                                      dyskoteka/ 
                         - Zwiedzanie Zakopanego
                         - Gubałówka  , Butorowy Wierch ,
                                      Wielka Krokiew
                         - wyprawa do Doliny Białego                    
                         - Morskie Oko
                         - Sarnia Skałka, Dolina Strążyska
                         - Ludżmierz, Kraków ,Poronin
Program jest realizowany przy współpracy z przewodnikami górskimi.
Dostosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
Odpłatność 250zł/uczestnik
 
ORGANIZATOR
TPD Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej
Os. Kazimierza Wielkiego 25   tel. 61 426 59 67 tpd-gniezno@wp.pl
Wojewoda Wielkopolski
 
……………………………..                                                             ……………………………………………………..
/miejscowość, data/                                                                              /podpisy, ojca, matki lub opiekunów/
III INFORMACJA RODZICÓW /OPIEKUNÓW/O STANIE ZDROWIA DZIECKA/np. na co dziecko jest uczulone, jak znosi jazdę, czy przyjmuje stale leki i jakich dawkach, czy nosi aparat ortodontyczny lub okulary, jakie inne./
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
STWIERDZAM, ŻE PODAŁEM/AM/ WSZYSTKIE ZNANE MI INFORMACJE O DZIECKU, KTÓRE MOGĄ POMÓC WŁAŚCIWEJ OPIEKI W CZASIE POBYTUDZIECKAW PLACÓWCE WYPOCZYNKU
……………………………..                                                             ……………………………………………………..
/data/                                                                              /podpisy, ojca, matki lub opiekunów/
IV ORZECZENIE LEKARSKIE                                                                        ośrodek zdrowia pieczątka
Po zbadaniu …………………………………………………………………………… imię i nazwisko
stwierdzam, że może być uczestnikiem…………………………………………………………………….
w terminie…………………………………. w miejscowości…………………………………………………
Ewentualne uwagi lekarza{wskazania –przeciwwskazania}
 
……………………………………………/data/                             …………………………………………./podpislekarza/
V INFORMACJA O SZCZEPIENIACH/lub książeczka z aktualnym wpisem szczepień/
szczepienia ochronne/podać rok/: tężec………………………………………………………………
błonica…………………………… dur……………………………………… inne…………………………………….
……………………………………………/data/                             …………………………………………./podpisy, ojca, matki lub opiekunów/
VIPOTWIERDZENE POBYTU UCZESTNIKA W PLACÓWCE WYPOCZYNKU
………………………………………………..przebywał……………………………………………………………… …………../gdzie/
…………………………………………………………………………………………./kiedy/
……………………………………………/data/                             …………………………………………./podpis kierownika placówki/
VII INFORMACJA O STANIE ZDROWIA UCZESTNIKA W CZASIE POBYTUW PLACÓWCE WYPOCZYNKU dane o zachorowaniach, urazach leczeniu itp./…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................ORGANIZATOR INFORMUJE RODZICÓW O LECZENIU AMBULATORYJNYMLUB HOSPITALIZACJI
……………………………………………/data/                         …………………………………………./podpis lekarza lub pielęgniarki placówki/
VIII UWAGI I SPOSTRZERZENIA WYCHOWAWCY-INSTRUKTORA
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………/data/                         …………………………………………./podpis wychowawcy instruktora/