Nasi sponsorzy

Serdecznie dziękujemy naszemu sponsorowi z przekazane artykuły chemiczne;

Firmie SERPOL COSMETICS

Panu Zdzisławowi Serwatka

z Mieściska